Џамбо Бинго 15/90
 

Играта на среќа ЏАМБО БИНГО нуди нов интересен концепт со голем број содржини и многу причини за радување, можности за добивки и добра семејна забава.
Вежбајте радување и очекувајте ги своите ЏАМБО БИНГО-добивки на МТВ 1 секој понеделник со Игор Џамбазов.

Во секое коло ЏАМБО БИНГО се извлекуваат броеви од групата броеви од 1 до 90, сè додека не се утврди дека постои барем една комбинација со сите петнаесет погодени броја.

Услов за учество во дополнителната игра Џамбо џокер е уплата на играта на среќа ЏАМБО БИНГО. По Ваше усно барање продавачот може да внесе до 3 Џокер броја.

Учество

 

Учеството се обезбедува со уплата на ЏАМБO БИНГО со помошно ливче или со усно барање од страна на играчот, при што мора да се зачува потврдата за уплата, а помошното ливче е само помошно средство, кое може и не мора да се земе и да се зачува.

Цена

Единечната цена за учество во ЏАМБО БИНГО, со одиграни задолжителни 6 комбинации, изнесува 60 денари.
Правила и одлуки за играта Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер


Правила за играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер од 17.10.2012 од 17.10.2012 годинаpdf

Одлука за примена на Правилата за играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер од 26.11.2012 од 26.11.2012 годинаpdf

Одлука за префрлување на средства од еден во друг фонд од играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер од 26.11.2012 од 26.11.2012 годинаpdf

Одлука за утврдување на заклучниот број со кој се постигнува добивката Макси Џамбо во играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер, од 30.11.2012 од 30.11.2012 годинаpdf

Одлука за одредување колку и редоследно кои броеви се потребни за постигнување, како и начинот и бројот на извлекувања на категориhttp://test.lotarija.mk/Portals/0/Pravila/Arhiva/DzamboBingo/6to.pdf?ver=2015-10-26-201027-593јата добивка Замена од играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер, од 30.11.2012 од 30.11.2012 годинаpdf

Одлука за утврдување на играта Џамбо Македонија од категоријата на добивка Екстра добивки во играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер, од 18.02.2013 од 18.02.2013 годинаpdf

Одлука за утврдување на играта Галаксија од категоријата на добивка Екстра добивки во играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер, од 18.02.2013 од 18.02.2013 годинаpdf

Одлука за гарантирани добивки во игрите Галаксија и Џамбо Македонија од категоријата добивки Екстра добивки во играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер, од 18.02.2013 од 18.02.2013 годинаpdf

Одлука за гарантиран фонд за категории на добивки Џек пот линија и Џек пот две линии во играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер од 29.04.2013 година од 29.04.2013 годинаpdf

Одлука за префрлување на средства од еден во друг фонд од играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер од 29.04.2013 година од 29.04.2013 годинаpdf

Одлука за распределба на фондот на играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер од 29.04.2013 година од 29.04.2013 годинаpdf

Одлука за распределба на фондот на играта на среќа Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер од 13.05.2013 година од 13.05.2013 годинаpdf