Инстант лотарија


Инстант лотаријата на Државна лотарија на Македонија е одлична можност за секој што сака да освои добивка и веднаш да ја однесе дома.

Државна лотарија на Македонија постојано ја збогатува понудата на инстант лозови.
 Авантура 2, СЕФ, Хороскоп 2, Златна Рипка 2, Дијамант, Златна Рипка 3 и ПАРКИРАЈ! ХИБРИД се достапни во сите продажни места. Со инстант лотаријата добивате крупна шанса за ситни пари - освојте го автомобилот од вашите соништа или парична добивка која се наоѓа во секој трет лоз.

Од сумата на секој купен инстант лоз на Државна лотарија на Македонија се одвојува процент наменет за општествени добра.