Авантура

ИЗГРЕБИ ЗА АВАНТУРА, пронајди 3 исти симболи за SPORTAGE, или 3 исти износи за парична добивка.


Емисија: 1.000.000 лозови
Емисиона вредност: 60.000.000 денари
Цена на лоз: 60 денари
Фонд на добивки : 62,55% или 37.530.000 денари


Правила за играта на среќа инстант лотарија „Авантура“ серија 01

Одлука за примена на правила за играта на среќа инстант лотарија „Авантура“ серија 01

 

Авантура
 

Број на добивки Вредност на добивки
10 х KIA SPORTAGE 1.133.000 денари
10 50.000 денари
200 5.000 денари
1.250 1.000 денари
2.500 500 денари
10.000 200 денари
20.000 100 денари
250.000 60 денари
80.000 40 денари
ВКУПНО: 363.970 Вкупно : 37.530.000 денари