Авантура 2

Кога возбудата трае, АВАНТУРА - та продолжува. Во втората серија на инстант лозот АВАНТУРА , изгреби три исти симболи за SPORTAGE или три исти износи за парична добивка.


Емисија: 500.000 лозови
Емисиона вредност: 30.000.000 денари
Цена на лоз: 60 денари
Фонд на добивки : 63,55% или 19.065.000 денари


Правила за играта на среќа инстант лотарија „Авантура“ серија 02

Одлука за примена на правила за играта на среќа инстант лотарија „Авантура“ серија 02

 

Авантура 2
 

Број на добивки Вредност на добивки
5 х KIA SPORTAGE 1.133.000 денари
10 50.000 денари
50 10.000 денари
150 5.000 денари
500 1.000 денари
1.500 500 денари
5.000 200 денари
10.000 100 денари
120.000 60 денари
30.000 40 денари
ВКУПНО: 167.215 Вкупно : 19.065.000 денари