Најди ја својата среќна детелинка!

 

Кој гребе, тој добива. Греби за добивки до 500.000 денари.

Емисија: 500.000 лозови
Емисиона вредност: 20.000.000 денари
Цена на лоз: 40 денари
Фонд на добивки 62.5%: 12.500.000 денари

 

ДЕТЕЛИНКА

 

 

Број на добивки Вредност на добивка Вкупна вредност
3 x 500.000 1.500.000
10 x 50.000 500.000
100 x 5.000 500.000
500 x 1.000 500.000
2.000 x 400 800.000
7.500 x 200 1.500.000
20.000 x 80 1.600.000
140.000 x 40 5.600.000
Вкупно 170.113 12.500.000