Дијамант

10 игри за до 10 можни добивки

Најди прстен и освој ја сумата напишана до него.

Најди дијамант  и освој двојна сума од напишаната до него.

 

Емисија: 1.000.000 лозови
Емисиона вредност: 50.000.000 денари
Цена: 50 денари
Фонд на добивки
32.500.000 денари
 % на фонд добивки
 65,00%

 

ДИЈАМАНТ


 

 

Број на добивки Вредност на добивки
15 300.000
20 150.000
25
50.000
35
10.000
70
5.000
1.000
1.000
5.000 500
18.000 200
40.000 100
239.000 50
Вкупно: 303.165 Вкупно:32.500.000 денари