Дијамант 2

10 игри за до 10 можни добивки

Најди прстен и освој ја сумата напишана до него.

Најди дијамант  и освој двојна сума од напишаната до него.

 

Емисија: 500.000 лозови
Емисиона вредност: 25.000.000 денари
Цена: 50 денари
Фонд на добивки
15.650.000 денари
 % на фонд добивки
 62,60%

 

ДИЈАМАНТ 2


 

 

Број на добивки Вредност на добивки
7 300.000
8
150.000
10
50.000
20
10.000
50
5.000
500
1.000
2.500 500
8.000 200
18.000 100
125.000 50
Вкупно: 154.095 Вкупно:15.650.000 денари