Златна Рипка

Со Златна Рипка можеш да освоиш до ТРИ добивки.

Најпрво, изгреби ги трите полиња со ДОБИТНИ БРОЕВИ , а потоа и осумте полиња со ТВОИ БРОЕВИ.  Лозот е добитен ако барем еден од ДОБИТНИ-те БРОЕВИ се совпаѓа со еден од ТВОИ-те БРОЕВИ под кои е впишана добивката.

Доколку се совпаѓаат три ДОБИТНИсо три ТВОИ БРОЕВИ можеш да освоиш и ТРИ ДОБИВКИ, вредни од 50 ден до 1.000.000. ден .

УЛОВИ ГО И ТИ ТВОЈОТ МИЛИОН. 


Емисија: 500.000 лозови
Емисиона вредност: 25.000.000 денари
Цена на лоз: 50 денари
Фонд на добивки 64,98%: 16.245.000 денари

 

Правила на играта „Златна Рипка

Одлука за примена на правилата за „Златна Рипка

Златна Рипка

Број на добивки Вредност на добивка
1 x 1.000.000 денари
2 x 500.000 денари
10 x 100.000 денари
15 x 50.000 денари
20 x 30.000 денари
25 x 20.000 денари
40 x 10.000 денари
65 x 5.000 денари
80 x 4.000 денари
100 x 3.000 денари
120 x 2.000 денари
170 x 1.000 денари
500 x 500 денари
1000 x 400 денари
2000 x 300 денари
3200 x 200 денари
5000 x 150 денари
10000 x 100 денари
120.000 x 50 денари
Вкупно 142.348 Вкупно 16.245.000 денари