Среќни коцки

Добитните комбинации во играта на среќа „СРЕЌНИ КОЦКИ" се како во играта ЈАМБ. Добивката ја дознавате доколу коцките во полето за гребење се сортирани како што е наведено во колоната ДОБИТНИ КОМБИНАЦИИ, во приложената табела. ИМАЈТЕ ДОБРА ЗАБАВА!


Емисија: 1.000.000 лозови
Емисиона вредност: 40.000.000 денари
Цена на лоз: 40 денари
Фонд на добивки 62,5%: 25.000.000 денари

 

Правила за играта на среќа инстант лотарија „Среќни коцки“ серија 1

Одлука за примена на Правилата на играта на среќа инстант лотарија „Среќни коцки“ серија 1

Правила за изменување на Правилата за играта на среќа инстант лотарија Среќни коцки серија 1 од 31.12.2013

Одлука за продолжување на инстант лотарија ,,Среќни коцки"

Одлука за продолжување на инстант лотарија ,,Среќни коцки"

СРЕЌНИ КОЦКИ

Добитни комбинации Број на добивки Вредност на добивка
5 еднакви 5 1.000.000 ден.
4 еднакви 10 100.000 ден.
(3+2) еднакви 100 10.000 ден.
1.000 1.000 ден.
5.000 200 ден.
3 еднакви 20.000 100 ден.
Два пара 25.000 80 ден.
Еден пар З00.000 40 ден.