Среќни тркала 2

 

Емисија: 1.000.000 лозови
Емисиона вредност: 40.000.000 денари
Цена на лоз: 40 денари
Фонд на добивки 66%: 26.400.000 денари

 

Правила на играта „Среќни Тркала“ - серија 2

СРЕЌНИ ТРКАЛА 2

 

 

Број на добивки Вредност на добивка Вкупна вредност
20 автомобили x 560.000 денари 11.200.000 денари
50.000 x 80 денари 4.000.000 денари
280.000 x 40 денари 11.200.000 денари
Вкупно 330.020 26.400.000 денари

 

 20 автомобили VW Polo Trendline 1.2 со сите платени давачки и дел во пари до вкупната вредност од 560.000 денари

Среќни тркала 2 - добитници на автомобил VW Polo