Среќни тркала 3

 

Емисија: 1.000.000 лозови
Емисиона вредност: 50.000.000 денари
Цена на лоз: 50 денари
Фонд на добивки 60,97%: 30.485.000 денари

 

Правила на играта „Среќни Тркала“ - серија 3

Одлука за примена на правилата за играта „Среќни Тркала“ - серија 3

СРЕЌНИ ТРКАЛА 3

 

 

 

Број на добивки Вредност на добивка Вкупна вредност
7 1.505.000 денари 10.535.000 денари
10 50.000 денари 500.000 денари
200 5.000 денари 1.000.000 денари
1.000
1.000 денари 1.000.000 денари
3.000
200 денари
600.000 денари
5.000
150 денари
750.000 денари
25.000
100 денари
2.500.000 денари
200.000
50 денари
10.000.000 денари
120.000
30 денари
3.600.000 денари
Вкупно 354.217
  30.485.000 денари

 

 7 автомобили VW Pasat Trendline 1.4 со сите платени давачки и дел во пари до вкупната вредност од 1.505.000 денари

Среќни тркала 3 - добитници на автомобил VW Pasat