Хороскоп

Отвори и види што ти носи денес твојот хороскопски знак. Во експрес лотаријата Хороскоп секој трет лоз е добитен.

 

Емисија: 1.000.000 лозови
Емисиона вредност: 20.000.000 денари
Цена на лоз: 20 денари
Фонд на добивки 62,50%: 12.500.000 денари

 

ХОРОСКОП


ХОРОСКОП

 

Број на добивки Вредност на добивка Вкупна вредност
30 30.000 ден. 900.000
60 10.000 600.000
100 5.000 500.000
500 1.000 500.000
1.000 500 500.000
2.000 300 600.000
10.000 80 800.000
15.000 60 900.000
30.000 40 1.200.000
300.000 20 6.000.000
Вкупно 358.690 12.500.000