Наградна игра - Три за Среќа

Од 09. април 2011 започна првата наградна игра на Државна лотарија на Македонија.

press

Со наградната игра ТРИ ЗА СРЕЌА им се дава втора шанса на недобитните инстант лозови од сериите: СРЕЌНИ ТРКАЛА, ЅВЕЗДЕН ПАТ И КАЛИНКА.

Правила на наградната игра „Три за Среќа“pdf

Добитници од извлекувањето одржано на 11.06.2011

 

Добитник Износ на ваучер Ваучер од
Гордана Ѓешкоска, Скопје 6.000 денари
Цеца Стојковиќ, Скопје 5.000 денари
Јорданка Чучанова, Скопје 5.000 денари
Фране Јовановски, Скопје 2.000 денари
Катерина Ацеска, Кривогаштани 1.000 денари

Добитници од извлекувањето одржано на 04.06.2011

 

Добитник Износ на ваучер Ваучер од
Боркица Стојменова, Струмица 6.000 денари
Мартина Секулоска, Охрид
5.000 денари
Ефтимчо Маџунковски, Кавадарци
5.000 денари
Катерина Мишовска, Скопје 2.000 денари
Душанка Исајловска, с.Непроштено, тетовско 1.000 денари
Добитници од извлекувањето одржано на 28.05.2011

 

Добитник Износ на ваучер Ваучер од
Лазар Златковски, Крива Паланка 6.000 денари
Раденка Ѓурчиновска, Скопје 5.000 денари
Благоја Цветковски, Куманово 5.000 денари
Игор Тасев, с. Карбинци 2.000 денари
Ангеле Димовски, Скопје 1.000 денари
Добитници од извлекувањето одржано на 21.05.2011

 

Добитник Износ на ваучер Ваучер од
Цветанка Чкламовска, Скопје 6.000 денари
Стојка Бојаџиска, Штип 5.000 денари
Спасија Димовска 5.000 денари
Љиљана Младеновска, Куманово 2.000 денари
Оливер Јовановиќ, Скопје 1.000 денари
Добитници од извлекувањето одржано на 14.05.2011

 

Добитник Износ на ваучер Ваучер од
Јелица Салтирова, Скопје 6.000 денари
Славица Јованова, Кочани 5.000 денари
Катерина Ацеска, Кривогаштани 5.000 денари
Иван Митев, Радовиш 2.000 денари
Мите Манев, Струмица 1.000 денари
Добитници од извлекувањето одржано на 07.05.2011

 

Добитник Износ на ваучер Ваучер од
Николина Тодоровска, Скопје 6.000 денари
Виолета Коруновска, Битола 5.000 денари
Ања Јолаковска, Скопје 5.000 денари
Василка Талевска, Прилеп 2.000 денари
Трајко Темелковски, Скопје 1.000 денари
Добитници од извлекувањето одржано на 30.04.2011

 

Добитник Износ на ваучер Ваучер од
Василка Талеска, Прилеп 6.000 денари
Мите Грозданов, Скопје 5.000 денари
Трајче Ристов, Скопје 5.000 денари
Наташа Серафимовска, Охрид 2.000 денари
Марјан Стојковски, Тетово 1.000 денари
Добитници од извлекувањето одржано на 23.04.2011

 

Добитник Износ на ваучер Ваучер од
Сашо Петрески, Струга 6.000 денари
Снежана Велиновска, Кавадарци 5.000 денари
Мите Грозданов, Скопје 5.000 денари
Евгенија Гиевска, Битола 2.000 денари
Иванка Гочевска, Скопје 1.000 денари
Добитници од извлекувањето одржано на 16.04.2011

 

Добитник Износ на ваучер Ваучер од
Тодор Трајкоски, с.Чумово, Прилеп 6.000 денари
Кристина Божинова, Струмица 5.000 денари
Никола Лазов, Неготино 5.000 денари
Кристина Божинова, Струмица 2.000 денари
Мите Грозданов, Скопје 1.000 денари