Уплатата е реализирана на среќното место ЈО АН Тобако во населбата Ѓорче Петров во Скопје.

Одигран е систем со 8 броеви при што добитните броеви 3, 7, 19, 21, 22, 27 и 30  на играчот му донесоа една 7ка и седум 6ки. Ова е втора по ред 7ка во 2018та и 21ва по ред од почетокот на приредување на играта на среќа НовоЛото 7/34.


Го очекуваме среќниот добитник да ја споделиме радоста за постигнатата премија и да ни ја раскаже неговата среќна приказна

За добро!