Најголемата добивка  од 600 000 денари е предвидена за тројца најуспешни отворачи на СЕФ -от , а за другите играчи овој инстант лоз нуди 5 добивки од 100.000 денари, 7 добивки од 50.000 денари итн. се до 130.000 добивки од по 40 денари.  Цената на инстант лозот е 40 денари , па затоа не пропуштајте ја шансата да го отворите СЕФ- от и да добиете една од 161.835  добивки кои ги нуди овој лоз. Играта е забавна , а лозот е добитен доколку трицифренета   добитна шифра   се совпаѓа со една од трицифрените  твои шифри  кои се наоѓаат во шесте полиња означени со 1 2 3 . Втората серија на овој инстант лоз е 500 000 лозови , од кои 161.835 лоза се добитни, односно  секој трет лоз е добитен

Инстант лотаријата на Државна лотарија на Македонија многу пати до сега израдувала многу играчи , а особено СЕФ-от раскажа многу добитни приказни . Бидете и вие дел од игрите на среќа на Државна лотарија на Македонија, бидејќи само КОЈ ИГРА , ТОЈ и ДОБИВА.

ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ЗА ДОБРО !