Од денес, понеделник (10.09.2018 год) на сите продажни места на Државна лотарија на Македонија инстант лозот ДИЈАМАНТ повторно во продажба во својата втора серија.

ДИЈАМАНТ -от на Државна лотарија на Македонија е полн со најразлични парични добивки , почнувајќи од 50 денари па се до 300.000 денари. Во втората серија овој инстант лоз доаѓа во 500.000 примероци и носи вкупно 154.095 добивки. Најголемата добивка од 300 000 денари е предвидена за 7 играчи , а за другите играчи овој инстант лоз нуди 8 добивки од 150.000 денари, 10 добивки од 50.000 денари, 20 добивки од 10.000 денари итн. се до 125.000 добивки од по 50 денари. Цената на инстант лозот е иста - 50 денари , па затоа не пропуштајте ја шансата да го пронајдете еден од добитните симболи како што се дијамантскиот прстен и дијамантот кои може да ве доведат до една од 154.095 добивки кои ги нуди овој лоз.


Играта е забавна со самото тоа што нуди дури 10 шанси , т.е. 10 игри во еден инстант лоз. Од многуте симболи само прстенот и Дијамантот се добитни симболи, со тоа што Лозот е добитен доколку изгребете Прстен , но доколку изгребете ДИЈАМАНТ добивката се удвојува.

Играј, добиј, блесни од радост!

Со инстант лозот ДИЈАМАНТ


ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ЗА ДОБРО !