Тендери

Категории:
select


ПочетокИстекНабавкаКатегорија
16.01.2015 15:30 31.12.2019 15:30 DS-ST2 Друг оглас
13.03.2018 15:00 31.12.2019 15:30 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС КЕНО - 1/2014 Друг оглас
13.03.2018 15:00 31.12.2019 15:30 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС - 1/2012 Друг оглас
18.01.2019 14:30 31.12.2019 23:30 О Т В О Р Е Н П О В И К ОП – ЕМ.бр. 01/2019 Друг оглас
05.08.2019 17:00 04.09.2019 11:00 ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПО ОТВОРЕНА ПОСТАПКА Јавна набавка
15.08.2019 12:30 22.08.2019 11:00 НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ Јавна набавка
Архива на тендери

Листа на архивирани тендери