Тендери

Категории:
select


ПочетокИстекНабавкаКатегорија
13.03.2018 15:00 28.12.2018 15:30 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС КЕНО - 1/2014 Друг оглас
13.03.2018 15:00 28.12.2018 15:30 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС - 1/2012 Друг оглас
18.05.2018 17:00 31.12.2018 12:00 ОТВОРЕН ПОВИК ОП – ЕМ.бр. 01/2018 – ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ Друг оглас
10.07.2018 11:00 25.07.2018 23:30 ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА Број ДС ТП – 1/2018 Друг оглас
11.07.2018 15:30 31.07.2018 10:00 ОТВОРЕНА ПОСТАПКА СО РАМКОВНА СПОГОДБА БР. 08/2018 Јавна набавка
13.07.2018 11:00 23.07.2018 11:00 ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 02- 19/2018 Јавна набавка
Архива на тендери

Листа на архивирани тендери