Тендери

Категории:
select


ПочетокИстекНабавкаКатегорија
01.11.2016 12:30 01.12.2017 13:00 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС СТ - 2/2015 Друг оглас
27.01.2017 17:00 15.12.2017 16:00 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАКУП НА МЕДИЈА ПРОСТОР Бр.1/2017 Друг оглас
27.02.2017 14:00 31.12.2017 14:30 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС - 1/2012 Друг оглас
27.02.2017 14:00 31.12.2017 14:30 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС КЕНО - 1/2014 Друг оглас
01.03.2017 17:00 10.04.2017 12:00 ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БРОЈ 09/2016 Јавна набавка
20.03.2017 16:30 10.04.2017 11:00 ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БРОЈ 01/2017 Јавна набавка
28.03.2017 10:30 31.03.2017 16:00 ОГЛАС ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЛИЦА Друг оглас
30.03.2017 12:30 10.04.2017 10:00 ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број.02-02/2017 Јавна набавка
Архива на тендери

Листа на архивирани тендери