Тендери

Категории:
select


ПочетокИстекНабавкаКатегорија
01.11.2016 12:30 01.12.2017 13:00 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС СТ - 2/2015 Друг оглас
27.01.2017 17:00 15.12.2017 16:00 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАКУП НА МЕДИЈА ПРОСТОР Бр.1/2017 Друг оглас
27.02.2017 14:00 31.12.2017 14:30 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС - 1/2012 Друг оглас
27.02.2017 14:00 31.12.2017 14:30 ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС КЕНО - 1/2014 Друг оглас
18.08.2017 14:30 07.09.2017 11:00 ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 06/2017 Јавна набавка
18.08.2017 15:00 04.09.2017 10:00 ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.02-08/2017 Јавна набавка
Архива на тендери

Листа на архивирани тендери