Информации за тендерот
ЈАВЕН ПОВИК ДО РЕНОМИРАНИ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ ЈП бр.01-2018
Датум и време на почеток:
среда, 10 јануари 2018 17:00
Датум и време на истек:
среда, 17 јануари 2018 12:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Друг оглас
Опис:

ЈП бр.01-2018 

ЈАВЕН ПОВИК ДО РЕНОМИРАНИ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ – ЗАСТАПНИЦИ НА АВТОМОБИЛСКИ БРЕНДОВИ ЗА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА АВТОМОБИЛИ (ХИБРИДНИ ВОЗИЛА), КАКО ДОБИВКИ ВО ПРЕДМЕТИ ЗА ИГРАТА НА СРЕЌА ИНСТАНТ ЛОТАРИЈА