Информации за тендерот
ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС КЕНО - 1/2014
Датум и време на почеток:
вторник, 13 март 2018 15:00
Датум и време на истек:
вторник, 31 декември 2019 15:30
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Друг оглас
Опис:

ОТВОРЕН ПОВИК 

ЗА

 ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС КЕНО - 1/2014