Информации за тендерот
ОТВОРЕН ПОВИК ОП – ЕМ.бр. 01/2018 – ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ
Датум и време на почеток:
петок, 18 мај 2018 17:00
Датум и време на истек:
понеделник, 31 декември 2018 12:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Друг оглас
Опис:

О Т В О Р Е Н    П О В И К 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАКУП НА МЕДИЈА ПРОСТОР НА ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ