Информации за тендерот
О Т В О Р Е Н П О В И К ОП – ЕМ.бр. 01/2019
Датум и време на почеток:
петок, 18 јануари 2019 14:30
Датум и време на истек:
вторник, 31 декември 2019 23:30
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Друг оглас
Опис:

О Т В О Р Е Н  П О В И К

ОП – ЕМ.бр. 01/2019

 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАКУП НА МЕДИЈА ПРОСТОР НА ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ