Информации за тендерот
DS-ST2
Датум и време на почеток:
петок, 16 јануари 2015 15:30
Датум и време на истек:
вторник, 31 декември 2019 15:30
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Друг оглас
Опис:
Отворен повик за деловна соработка бр. ДС СТ - 2/2015

Преземање: