Информации за тендерот
ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС СТ - 2/2015
Датум и време на почеток:
вторник, 01 ноември 2016 12:30
Датум и време на истек:
петок, 01 декември 2017 13:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Друг оглас
Опис:
ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС СТ - 2/2015