ПОРТАЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ДОБИВКИ ЗА ИГРАТА ЛОТО 7 И ЏОКЕР

 

Внесете го бројот на потврдата за уплата лоциран над горниот баркод во формaт

xx-xxxxx-xx-x-xx-xxxxx

 

ЛИСТА НА ОСТВАРЕНИ ДОБИВКИ: